Vážení návštevníci, kvôli vyťaženosti momentálne nových klientov neprijímam.

O regresii

Čím je regresná terapia výnimočná

Regresná terapia je právom nazývaná kráľovnou alternatívnej psychológie. Je najhlbšou alternatívnou psychoterapeutickou metódou. Umožňuje klientovi ponoriť sa do hĺbky svojho podvedomia a vybaviť si tak traumatické zážitky, ktoré sa u neho nahromadili v priebehu jeho existencie a ktoré sú v súčasnosti príčinou jeho problémov na psychickej i fyzickej úrovni. Príbehy, ktoré sa mu z podvedomia vybavujú, sú príbehy plné emócií a rôznych myšlienok, ktoré už v dávnych dobách predurčili ich súčasné prežívanie a myslenie. V priebehu regresie je príčina problému postupne spracovaná a problém odoznieva. Pri regresii pracujeme s príčinou problému. Pracujeme so vzorcami, s podvedomím. Upratujeme v hlbinách psychiky.

Prečo regresná terapia

Sú známe mnohé alternatívne psychoterapeutické metódy. Väčšina z nich dokáže odstrániť problém, no koreň v zemi ostáva. To mu umožní za nejaký čas opäť sa objaviť. Regresná terapia však vďaka svojej hĺbke dokáže odstrániť aj koreň. Čo to znamená? Ak je metóda aplikovaná dôsledne, prináša veľmi dobré výsledky, ktoré môžu byť znateľné už po pomerne krátkej dobe. Ak sa z podvedomia odstránia všetky traumy z minulosti viažuce sa k  problému, problém mizne a už sa neopakuje.

S akými problémami regresná terapia pomôže

Regresná terapia dokáže pomôcť pri chronických bolestiach (migrény, problémy s trávením, bolesti končatín, chrbta…), neurózach (panické stavy, fóbie, úzkosti, strach…), psychosomatických problémoch, problémoch s trávením, problémoch s nadváhou, psychických problémoch (depresia, anorexia, bulímia, nedostatok sebadôvery, neschopnosť sebarealizácie, zajakávanie, tréma, vzťahové problémy…).

Priebeh sedenia

Metóda regresie, ak je správne vedená, je úplne bezpečná. Klient je behom terapie pri plnom vedomí a po sedení sa cíti príjemne a uvoľnene. Je uvedený do stavu hlbokej relaxácie. Na podvedomej úrovni si vybavuje situácie a udalosti, ktoré sa mu stali v minulosti. Po skončení sedenia si klient všetko pamätá. Terapeut je vždy v roli sprievodcu a pomocníka, ktorý klienta navedie k vlastnému vyriešeniu problémov. Terapeut otvára bránu a klient je tak schopný pozrieť sa do svojho podvedomia. Okrem liečebných účinkov regresná terapia umožňuje nahliadnuť na širšie súvislosti života a existencie a uchopenie podstaty problému v jednej oblasti sa prejaví v celkovej harmonizácii psychiky.

Počet sedení potrebných na vyriešenie problému

Počet sedení potrebných na vyriešenie problému je individuálny, pohybuje sa väčšinou v rozmedzí od jedného do šiestich. Je doslova závislý na počte aktívnych tráum v podvedomí. Ideálne je udržiavať mesačné rozostupy medzi jednotlivými sedeniami, v prípade akútneho problému sú sedenia častejšie. Výhodou je možnosť priebehu terapie cez Skype.