Časté otázky

Počas celého sedenia je klient pri vedomí, celý čas si uvedomuje čo sa deje, po skončení terapie si všetko pamätá. Terapeut vystupuje v roli sprievodcu, ktorý klienta prevedie cez udalosti z minulosti, klient si vybavuje asociácie. Regresná terapia nie je zhodná s regresnou hypnózou.

Regresia je najhlbšia a najsilnejšia zo všetkých alternatívnych metód, klient „upratuje“ v hĺbkach psychiky. Výsledky sú najvýraznejšie a trvalé.

Regresnú terapiu môže podstúpiť každý. Vo výnimočných prípadoch sa regresia robí cez „sprostredkovateľa“ (napr. deti do 15 rokov, pri medikácii nezlučiteľnej s priamou regresiou…)

Priebeh regresie ovplyvňujú napr. niektoré užívané psychofarmaká, drogy a pravidelné užívanie alkoholu. V deň sedenia sa nemôžu užiť analgetiká (lieky utlmujúce bolesť), v deň regresie a deň pred regresiou sa neodporúča piť alkohol.

V našej minulosti je takto možné objaviť traumy, ktoré bývajú tak silné, že ich vedomie vytesní, zablokuje. Je to akási naša forma ochrany. Napriek tomu, že ich vedome nevnímame, tieto prežité traumy si nesieme so sebou a pri určitých príležitostiach alebo v určitých situáciách dochádza k tzv. restimulácii. Vtedy sa stimuly z podvedomia prejavia a spôsobia problémy na našej vedomej úrovni vo forme psychických alebo fyzických prejavov. Iba na úrovni podvedomia je možné tieto traumy vypátrať a „očistiť“ tak, aby nám nespôsobovali problémy v súčasnosti.

Počet sedení sa pohybuje väčšinou od jedného do šiestich. Prvé sedenie býva „zácvikové“. Klient s terapeutom zadefinujú problém a začne sa s terapiou. Prvé výsledky klient vidí resp. cíti najčastejšie po 2-3 sedeniach. Ak napr. trpí migrénami, migrény prichádzajú zriedkavejšie, prípadne majú miernejší priebeh. Po spracovaní všetkých traumatických zážitkov z minulosti migréna odoznieva úplne.

Cieľom regresie nie je potvrdiť alebo vyvrátiť existenciu minulých životov (reinkarnácií). Ak sa počas regresie klientovi vybavia udalosti, ktoré zjavne do jeho života nepatria, berieme ich ako informácie, prostredníctvom ktorých je naše podvedomie schopné vyriešiť  spracovávaný problém.

Áno, sedenia napr. prostredníctvom Skype sú úplne bežné.