Cenník

Regresná terapia (1 hodina) – 25€

Štandardná dĺžka sedenia je 2 hodiny. Terapia pozostáva zvyčajne z 3-6 sedení, ktoré klient absolvuje raz za mesiac. V prípade potreby sú sedenia častejšie.